Фінансова звітність та додаткова інформація ПрАТ “УМВБ”

 

 Особлива інформація ПрАТ “УМВБ”

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УМВБ”
Річна (квартальна) звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, включаючи фінансовий звіт та аудиторський висновок, оприлюднюється (розкривається) згідно вимог:
  • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013р. за № 2180/24712 (із змінами);
  • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 за № 856/23388 (із змінами);
  • Статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.