Фінансова звітність та додаткова інформація ПрАТ “УМВБ”

 

 Особлива інформація ПрАТ “УМВБ”

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УМВБ”

 

________________________________________________________________________________________________

Річна (квартальна) звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, включаючи фінансовий звіт та аудиторський висновок, оприлюднюється (розкривається) згідно вимог:
  • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013р. за № 2180/24712 (із змінами);
  • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 за № 856/23388 (із змінами);
  • Статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.