Фінансова звітність та додаткова інформація
 1. Довідка про склад активів та фінансова звітність за I квартал 2018 року (дата оприлюднення 24.04.2018р.)
 2. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (дата оприлюднення 30.04.2018р.)
 3. Аудиторський висновок станом на 31.12.2017р. (дата оприлюднення 27.04.2018р.)
 4. Довідка про склад активів та фінансова звітність за 2017 рік (дата оприлюднення 27.04.2018р.)
 5. Довідка про склад активів та фінансова звітність за III квартал 2017 року (дата оприлюднення 25.10.2017р.)
 6. Довідка про склад активів та фінансова звітність за II квартал 2017 року (дата оприлюднення 24.07.2017р.)
 7. Довідка про склад активів та фінансова звітність за I квартал 2017 року (дата оприлюднення 25.04.2017р.)
 8. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (дата оприлюднення 28.04.2017р.)
 9. Довідка про склад активів та фінансова звітність за 2016 рік (дата оприлюднення 28.04.2017р.)
 10. Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 (дата оприлюднення 28.04.2017р.)
 11. Квартальна інформація за IІI квартал 2016 року
 12. Квартальна інформація за II квартал 2016 року
 13. Річна Інформація Емітента Цінних Паперів за 2015 рік (дата розміщення 29.04.2016р.)
 14. Аудиторський Висновок за 2015 рік (дата розміщення 29.04.2016р.)
 15. Річна Інформація Емітента Цінних Паперів за 2014 рік (дата розміщення 29.04.2015р.)
 16. Аудиторський Висновок за 2014 рік (дата розміщення 29.04.2015р.)

 

 Особлива інформація
 1. Особлива інформація від 29.05.2018 (дата розміщення 01.06.2018)
 2. Особлива інформація від 04.04.2017 (дата розміщення 07.04.2017)
 3. Особлива інформація від 30.03.2017 (дата розміщення 04.04.2017)
 4. Особлива інформація від 27.03.2017 (дата розміщення 31.03.2017)
 5. Особлива інформація від 06.02.2017 (дата розміщення 09.02.2017)

 

Повідомлення про проведення загальних зборів:

 1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УМВБ” 27.04.2018 року* (дата розміщення 27.03.2018р., *інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного);
 2. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 30.08.2017 року* (дата розміщення 31.07.2017р., *інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного);
 3. Повідомлення про проведення загальних зборів 27.03.2017 року* (дата розміщення 24.02.2017р., *інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

 

_________________________________________________________________

Річна (квартальна) звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, включаючи фінансовий звіт та аудиторський висновок, оприлюднюється (розкривається) згідно вимог:
 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013р. за № 2180/24712 (із змінами);
 • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 за № 856/23388 (із змінами);
 • Статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.